Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van droogkloten.nl Door het gebruik van deze website geeft u te kennen dat u met de gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

Identiteit van het bedrijf

BForsite
Jaume Julià 14
08790 Gelida, Barcelona, España
Email: contact@droogkloten.nl

Gebruik

U mag als gebruiker de inhoud van deze website voor eigen gebruik raadplegen en aanwenden. Het is echter niet toegestaan om informatie uit de website op niet-incidentele wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BForsite.

Ditzelfde geldt voor gehele of gedeeltelijke bewerking van de inhoud van de website. Onder informatie verstaan wij onder meer de teksten, grafische voorstellingen en applicaties in deze website. Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze site berusten bij BForsite, voorzover deze rechten niet berusten bij derden die materiaal beschikbaar hebben gesteld.De informatie die wij verstrekken is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht en wij actualiseren de informatie regelmatig, overigens zonder verdere aankondiging. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat bepaalde informatie op enig moment niet meer juist of volledig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BForsite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site, de daarop verstrekte informatie en eventuele veranderingen hiervan. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (dreigende) schade die verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid de site te bezoeken. BForsite is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar droogkloten.nl.

BForsite behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de site zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kunnen wij de toegang tot de website monitoren.

Cookies

Zie de cookies pagina.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op via contact@droogkloten.nl.